برگزاری مسابقات شطرنج خانوادگی استان همدان

برگزاری مسابقات شطرنج خانوادگی استان همدان

یک دوره مسابقات شطرنج سریع خانوادگی به مناسبت گرامیداشت میلاد حضرت زهرا (ص) از ساعت ۱۷ پنجشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۵ به میزبانی هیأت شطرنج استان همدان برگزار گردید. این مسابقات با حضور هیجده تیم خانوادگی در هفت دور به روش سوئیسی تیمی و با فرمت زمانی ده دقیقه برای هر بازیکن و ۵ ثانیه پاداش به ازای انجام هر حرکت، انجام گردید و در پایان این مسابقات  خانواده های علی بابایی، کلوندی و حیدریان مقامهای اول تا سوم را کسب نمودند.

آیین نامه و جوایز این مسابقه بشرح زیر بود:

۱- این مسابقه از ساعت ۱۶/۳۰ روز پنج شنبه ۲۶ اسفند ۹۵ به میزبانی هیأت شطرنج استان همدان، برگزار می گردد.

۲- مقررات فدراسیون جهانی شطرنج براین مسابقات حاکم است .

۳- مسابقات در ۷ دور به روش سوئیسی تیمی برگزار می گردد.

۴- مسابقات بر روی دو میز برگزار می گردد و هر تیم  از سه نفر تشکیل شده است.

۵- ارنج اصلی تیمها قبل از شروع مسابقات توسط کاپیتان هر تیم به سرداور مسابقات اعلام خواهد شد.

تبصره یک : اعضای هر تیم حداکثر سه نفر از یک خانواده (پدر، مادر، فرزند پسر یا فرزند دختر خانواده) است.

تبصره ۲: ارائه کپی شناسنامه جهت اعضای هر تیم به کمیته مسابقات قبل از شروع دور اول الزامی می باشد.

۶- زمان بازی برای هر بازیکن ده دقیقه و ۵ ثانیه پاداش به ازای انجام هر حرکت می باشد.

۷- رده بندی تیمها بر اساس مجموع امتیازات کسب شده بازیها تعیین گردیده و  چنانچه دو و یا چند تیم در مجموع امتیاز بازی ها برابر باشند از شکستن امتیاز به روشهای زیر و به ترتیب اولویت، برای انتخاب تیم برتر استفاده می گردد:

۱) رویارویی مستقیم دو تیم           ۲) تعداد برد تیمی بیشتر         ۳) برگر

۸- مبلغ ورودیه برای هرتیم سیصد هزار ریال است.

۹- ثبت نام تا ساعت ۲۰ روز چهارشنبه ۲۵ اسفند ۹۵ و به صورت حضوری و در محل هیات شطرنج استان همدان، انجام می گردد.

۱۰- جوایز مسابقات:

تیم اول: یکصد هزار ریال

تیم دوم: هشتصد هزار ریال

تیم سوم: هفتصد هزار ریال

پست شده در اخبار

میزبانی لرستان در هفته دوم لیگ برتر شطرنج

میزبانی لرستان در هفته دوم لیگ برتر شطرنج

هفته دوم رقابت های لیگ برتر شطرنج کشور  از  ۲۷ مهر به میزبانی تیم راه و شهرسازی لرستان در خرم آباد آغاز می گردد و تا ۳۰ مهر ادامه دارد.

دوازده تیم سایپا-شهرداری تبریز-ذوب آهن اصفهان-دامون ساخت شمال مازندران-دنیا فلز رشت-مهندسی مهاب قدس-راه و شهرسازی لرستان-بانک سرمایه-باشگاه پاییز اهواز-دریا برج شیراز-نخ و رنگ همدان و تاید واتر هرمزگان در رقابتهای لیگ برتر شطرنج حضور دارند که در پایان هفته نخست که در ساری برگزار شد تیم های سایپا-شهرداری تبریز و ذوب آهن اصفهان به ترتیب در رده های اول تا سوم جدول قرار دارند.

 

پست شده در اخبار