میزبانی لرستان در هفته دوم لیگ برتر شطرنج

میزبانی لرستان در هفته دوم لیگ برتر شطرنج

هفته دوم رقابت های لیگ برتر شطرنج کشور  از  ۲۷ مهر به میزبانی تیم راه و شهرسازی لرستان در خرم آباد آغاز می گردد و تا ۳۰ مهر ادامه دارد.

دوازده تیم سایپا-شهرداری تبریز-ذوب آهن اصفهان-دامون ساخت شمال مازندران-دنیا فلز رشت-مهندسی مهاب قدس-راه و شهرسازی لرستان-بانک سرمایه-باشگاه پاییز اهواز-دریا برج شیراز-نخ و رنگ همدان و تاید واتر هرمزگان در رقابتهای لیگ برتر شطرنج حضور دارند که در پایان هفته نخست که در ساری برگزار شد تیم های سایپا-شهرداری تبریز و ذوب آهن اصفهان به ترتیب در رده های اول تا سوم جدول قرار دارند.

 

پست شده در اخبار